search for
 

International Journal of Stem Cells 2020;13:177-294
Review Articles
Regenerative Therapy for Osteoarthritis: A Perspective
Gun-Il Im, Tae-Kyung Kim
International Journal of Stem Cells 2020;13:177-181
PubMed PubMed Central
The Role of Lysophosphatidic Acid in Adult Stem Cells
Dongjun Lee, Yun Hak Kim, Jae Ho Kim
International Journal of Stem Cells 2020;13:182-191
PubMed PubMed Central
Original Articles
The Distinct Role of Tcfs and Lef1 in the Self-Renewal or Differentiation of Mouse Embryonic Stem Cells
Sewoon Kim, Hanjun Kim, Anderson Tan, Yonghee Song, Hyeju Lee, Qi-Long Ying, Eek-hoon Jho
International Journal of Stem Cells 2020;13:192-201
PubMed PubMed Central
Overexpression of p21 Has Inhibitory Effect on Human Hematopoiesis by Blocking Generation of CD43+ Cells via Cell-Cycle Regulation
Jiahui Zeng, Huifang Zhang, Yuanling Liu, Wencui Sun, Danying Yi, Lijiao Zhu, Yonggang Zhang, Xu Pan, Yijing Chen, Ya Zhou, Guohui Bian, Mowen Lai, Qiongxiu Zhou, Jiaxin Liu, Bo Chen, Feng Ma
International Journal of Stem Cells 2020;13:202-211
PubMed PubMed Central
Human Amniotic Epithelial Cells Affect the Functions of Neutrophils
Razieh Alipour, Hossein Motedayyen, Nasrin Sereshki, Mitra Rafiee, Fereshteh Alsahebfosul, Abbasali Pourazar
International Journal of Stem Cells 2020;13:212-220
PubMed PubMed Central
Intratracheal Transplantation of Amnion-Derived Mesenchymal Stem Cells Ameliorates Hyperoxia-Induced Neonatal Hyperoxic Lung Injury via Aminoacyl-Peptide Hydrolase
Zhenghao Li, Xiangcui Gong, Dong Li, Xiaofei Yang, Qing Shi, Xiuli Ju
International Journal of Stem Cells 2020;13:221-236
PubMed PubMed Central
SOCS1 Regulates the Immunomodulatory Roles of MSCs on B Cells
Lei Zhang, Yan-Nv Qu, He-Yang Zhang, Zhen-Yang Wu, Zhong-Li Li, Wan-Bei Guo, Qi-Ben Wang, Nan-Zhu Fang, Xiao-Xia Jiang
International Journal of Stem Cells 2020;13:237-245
PubMed PubMed Central
Proliferation, Differentiation and Immunoregulatory Capacities of Brown and White Adipose-Derived Stem Cells from Young and Aged Mice
Yan-Mei Yang, Xiao-Hui Dong, Wei-Chao Ma, Li-Hui Guan, Yu-Han Wang, Xiao-Hui Huang, Jun-Feng Chen, Xin Zhao, Shi-Ming Yang, Xiao-Xia Jiang, Ning Wen
International Journal of Stem Cells 2020;13:246-256
PubMed PubMed Central
Effect of Conditioned Medium from Human Umbilical Cord-Derived Mesenchymal Stromal Cells on Rejuvenation of Nucleus Pulposus Derived Stem/Progenitor Cells from Degenerated Intervertebral Disc
Xiaoli Zeng, Jinhua Lin, Hao Wu, Jiayue Yu, Mei Tu, Lek Hang Cheang, Jiaqing Zhang
International Journal of Stem Cells 2020;13:257-267
PubMed PubMed Central
Adipose Tissue-Derived Stem Cells from Type 2 Diabetics Reveal Conservative Alterations in Multidimensional Characteristics
Le Wang, Leisheng Zhang, Xue Liang, Jiaqi Zou, Na Liu, Tengli Liu, Guanqiao Wang, Xuejie Ding, Yaojuan Liu, Boya Zhang, Rui Liang, Shusen Wang
International Journal of Stem Cells 2020;13:268-278
PubMed PubMed Central
Technical Reports
Long-Term Expansion of Functional Human Pluripotent Stem Cell-Derived Hepatic Organoids
Seon Ju Mun, Yeon-Hwa Hong, Hyo-Suk Ahn, Jae-Sung Ryu, Kyung-Sook Chung, Myung Jin Son
International Journal of Stem Cells 2020;13:279-286
PubMed PubMed Central
Effect of Cell Labeling on the Function of Human Pluripotent Stem Cell-Derived Cardiomyocytes
Seong Woo Choi, Young-Woo Cho, Jae Gon Kim, Yong-Jin Kim, Eunmi Kim, Hyung-Min Chung, Sun-Woong Kang
International Journal of Stem Cells 2020;13:287-294
PubMed PubMed Central
International Journal of
Stem Cells

International Journal of Stem Cells (Int J Stem Cells), a peer-reviewed open access journal, principally aims to provide a forum for investigators in the field of stem cell biology to present their research findings and share their visions and opinions......
 
A Simple Method to Isolate and Expand Human Umbilical Cord Derived Mesenchymal Stem Cells: Using Explant Method and Umbilical Cord Blood Serum
Ghmkin Hassan, Issam Kasem, Chadi Soukkarieh, and Majd Aljamali
; Accepted July 4, 2017.
Role of HIF1<italic>&alpha;</italic> Regulatory Factors in Stem Cells
Hyun Jik Lee, Young Hyun Jung, Gee Euhn Choi, Jun Sung Kim, Chang Woo Chae, Ho Jae Han
Received November 10, 2018; Accepted December 18, 2018.
Possible Therapeutic Effect of Stem Cell in Atherosclerosis in Albino Rats. A Histological and Immunohistochemical Study
Samraa H Abdel-Kawi, and Khalid S Hashem
; Accepted May 19, 2015.
  • CrossMark
  • Crossref TDM
  • Science Citation Index Expanded (SCIE)
  • KOFST