Download to citation(s)
Bochon K, Zielniok K, Gawlak M, Zawada K, Zarychta-Wiśniewska W, Siennicka K, Struzik S, Pączek L, Burdzińska A.  The Effect of L-Ascorbic Acid and Serum Reduction on Tenogenic Differentiation of Human Mesenchymal Stromal Cells.  IJSC 2021;14:33-46.  https://doi.org/10.15283/ijsc20023
* Please select a format and type blew.
Export type
Format