search for
 

International Journal of Stem Cells 2022;15:347-421
Original Articles
Generation of Urothelial Cells from Mouse-Induced Pluripotent Stem Cells
Dongxu Zhang, Fengze Sun, Huibao Yao, Di Wang, Xingjun Bao, Jipeng Wang, Jitao Wu
International Journal of Stem Cells 2022;15:347-358
PubMed PubMed Central
MSCs-Derived miR-150-5p-Expressing Exosomes Promote Skin Wound Healing by Activating PI3K/AKT Pathway through PTEN
Cheng Xiu, Huining Zheng, Manfei Jiang, Jiaxu Li, Yanhong Zhou, Lan Mu, Weisong Liu
International Journal of Stem Cells 2022;15:359-371
PubMed PubMed Central
LIPUS Promotes Endothelial Differentiation and Angiogenesis of Periodontal Ligament Stem Cells by Activating Piezo1
Rui Hu, Zheng-yan Yang, Yue-heng Li, Zhi Zhou
International Journal of Stem Cells 2022;15:372-383
PubMed PubMed Central
NBCe1 Regulates Odontogenic Differentiation of Human Dental Pulp Stem Cells via NF-κB
Qin Li, Yanqin Ju, Changlong Jin, Li Liu, Shouliang Zhao
International Journal of Stem Cells 2022;15:384-394
PubMed PubMed Central
Human Umbilical Cord-Derived Mesenchymal Stem Cells Repair SU5416-Injured Emphysema by Inhibiting Apoptosis via Rescuing VEGF-VEGFR2-AKT Pathway in Rats
Qin Chen, Lu Lv, Chujie Zheng, Huiwen Pan, Jili Xu, Jiang Lin, Zhaoqun Deng, Wei Qian
International Journal of Stem Cells 2022;15:395-404
PubMed PubMed Central
Cannabidiol Promotes Osteogenic Differentiation of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells in the Inflammatory Microenvironment via the CB2-dependent p38 MAPK Signaling Pathway
Lin Li, Jin Feng, Lei Sun, Yao-wei Xuan, Li Wen, Yun-xia Li, Shuo Yang, Biao Zhu, Xiao-yu Tian, Shuang Li, Li-sheng Zhao, Rui-jie Dang, Ting Jiao, Hai-song Zhang, Ning Wen
International Journal of Stem Cells 2022;15:405-414
PubMed PubMed Central
Brief Report
Transcriptomic Comparison Analysis between Ameloblastoma and AM-1 Cell Line
Shujin Li, Dong-Joon Lee, Hyun-Yi Kim, Hidemitsu Harada, Young-Soo Jung, Han-Sung Jung
International Journal of Stem Cells 2022;15:415-421
PubMed PubMed Central

November 2022, 15 (4)